ENERJİ KİMLİK BELGESİ PLANLAMA

Binalarda enerji performansı yönetmeliği gereğince 01 Ocak 2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar yeni bina, bu tarihten önce yapı ruhsatı alan binalar mevcut bina olarak değerlendirilmektedir.

Bu tanıma istinaden yeni veya mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi alması zorunlu kılınmıştır. Enerji Kimlik Belgesi; binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren binanızın enerji performansını gösteren belgedir. Binaların Enerji Kimlik Belgeleri olmadan, iskansız olanların iskan ruhsatı alabilmeleri, satılabilmesi ya da kiralanabilmesi mümkün değildir. Mevcut binalara (yani 1 Ocak 2011 tarihinden önce iskan alınan binalar) kanunen 1 Ocak 2020 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunludur. Şirketimizde Enerji Kimlik Belgeleri ile ilgili başvurularınız ve başvuru takipleriniz yapılmaktadır.