HUKUK DANIŞMANLIĞI

REFERANS olarak vermiş olduğumuz hukuki hizmetlerimiz, toplu yaşamlarda gerçekleşebilecek olası sorunları en kısa sürede ve en az zararla atlatılmasını sağlamaktadır. Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılmayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Tüm kat maliklerinin hukuki hakları ve zorunlulukları bilmesi mümkün olmayacağı için vermiş olduğumuz bu hizmet, huzursuzlukların önlenmesi için en hızlı yöntem olacaktır. Bu kapsamda vermiş olduğumuz hizmetler şu şekildedir;
Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması
Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması
Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması
Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması
Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması
Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması
Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler