İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA

Sitelerde çalıştırılacak olan personel ihtiyacını doğru noktada tespit ederek, göreve uygun personelin teminini sağlamaktayız. Çalıştırılan personel, firmamız tarafından sürekli denetlenmekte olup hatalar en aza indirgenmektedir. Personeller ile alakalı verdiğimiz hizmet kapsamımız şu şekildedir;
Sitede çalıştırılacak personel ihtiyacının tespit edilmesi
Göreve uygun personelin temini
Personel görev tanımlarının hazırlanması
Personel eğitiminin verilmesi
Personelin servis/hizmet kalitesinin yükseltilmesi
Personelin izin düzenlerinin ayarlanması
Yıllık izinlerde çalışma alanlarının aksaksız yönetilmesi
SSK, maaş, tazminat vb. ödemelerinin hesaplanması ve zamanında yatırılması
İş sağlığı ve iş güvenliği mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması
Personelin takip, kontrol ve denetimi
Personel özlük dosyalarının oluşturulması
Personele mevsimine uygun kıyafet ve hizmet için gerekli tüm araç ve gereç temini