MUHASEBE VE AİDAT TAKİP HİZMETLERİ

İşletme projesi hazırlanır
Banka hesabı olmayan Bina/Site yönetim hesabında toplanması sağlanır
Aylık aidat ve avansların Bina/Site yönetim hesabında toplanması sağlanır
Gelir ve giderler düzenli olarak işletme defterine işlenir
İşletme ve karar defterinin noter tasdik işlemleri yaptırılır ve yıl sonunda kapattırılır
Ortak mahal elektrik, su ve doğal gaz abonelikleri yaptırılır
Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturalar, mal ve hizmet alım faturaları düzenli olarak ödenir
Personel maaşları ödenir
Tüm gelir giderler muhasebeleştirilir
Ay sonlarında mali raporlar site sakinlerine ve yönetim kuruluna düzenli olarak sunulur
Dönem sonunda yıllık faaliyet raporu ve muhasebe kayıtları yapılır