YÖNETİM DANIŞMANLIK HİZMETİ

Deneyimli ve uzman kadromuz ile güven üzerine kurulan bir anlayışla danışmanlık hizmetinde siz değerli müşterilerimizin her zaman yanındayız. Bilginin paylaştıkça artacak bir değer olduğu inancında olarak fikirlerimizi sizlerle paylaşmış olacağımızdan büyük mutluluk duyarız. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde site ve apartman yöneticilerimiz ile buralarda ikamet eden sakinlerimizin, her türlü sorunlarına çözüm üretme hizmetinin verilmesidir. Bu kapsamda çalışmalarımıza başlamadan önce daha iyi bir hizmet verebilmek adına detaylı bir ön hazırlık ve planlama sürecimiz yer almaktadır. Bu süreç dahilindeki hizmetlerimiz;
Verilecek tüm hizmetlerin, (profesyonel yönetim, güvenlik, temizlik, teknik bakım, bütçe yönetimi, insan kaynakları planlama, hukuk danışmanlığı, marka danışmanlığı) detaylı yıllık planlamaların yapılması
Bakım - onarım standartlarının oluşturulması
Tedarikçi tespit ve değerlendirme
Satın alma süreç planlaması
Sözleşme yönetimi
İşletme organizasyon planlaması
Hizmet denetim prosedürlerinin oluşturulması
Aidatların belirlenmesi
Ön hazırlık ve planlama sürecinin ardından verilecek hizmetler
Site yönetim kurulu, denetim kurulu, site sakinleri, kiracılar ve site çalışanlarından gelen her türlü soruna, yaşanan problemlere, sıkıntılara ve anlaşmazlıklara mevzuat doğrultusunda doğru çözümler üretilerek anlaşmazlıkların en aza indirilmesi
Genel Kurul danışmanlığı
Genel Kurulun sevk ve idaresi
Genel Kurulda verilen kararların uygulanması
Binaların, ortak yaşam alanlarının amacına uygun kullanılmasının gözetilmesi
Hizmet sözleşmelerinin yapılması ve denetlenmesi
Site hesaplarının resmi kayıtlarına göre incelenmesi
Yönetim planı hazırlanması
İşletme projesi olmayan sitelere işletme projesi ve faaliyet raporunun yapılması
Müteahhit firmalara site yönetimi ile ilgili olarak her türlü desteğin verilmesi, geçici yönetim ve denetim kurullarının atanması
Yönetici ya da yönetim kurulu seçimi yapamayan sitelere danışmanlık hizmeti verilmesi
Tüm hizmet birimlerinin kontrol edilmesi, aksaklıklarının giderilmesi, ilgili personelin eğitilmesi, tedarikçi firmanın disipline edilmesi
Acil eylem planının hazırlanması ve kat maliklerine iletilmesi, (deprem, yangın, bomba ihbarı, vb.)
Acil durum tatbikatlarının gerçekleştirilmesi, tahliye planının hazırlanması ve kat maliklerine tebliğ edilmesi
Binanın sosyal ilişkilerinin yürütülmesi